Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Automatic Signal is de eigenaar van website www.krachtvansamenwerking.nl en kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u in het kader van Kracht van Samenwerking gebruik maakt van de diensten van Automatic Signal en/of een van de andere op de website genoemde partijen, en/of omdat u uw gegevens verstrekt als u contact opneemt met Automatic Signal en/of een van de andere op de site genoemde partijen n.a.v. uw bezoek aan www.krachtvansamenwerking.nl. Automatic Signal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw bedrijfsnaam (indien u dit vermeldt via het contactformulier)
  • Uw telefoonnummer (indien u dit vermeldt via het contactformulier)
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres (geanonimiseerd)

Waarom Automatic Signal gegevens nodig heeft (doelen)

Automatic Signal verwerkt uw gegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. De eventueel via de website verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader waarvan u uw gegevens aan ons verstrekt.

Daarnaast kan Automatic Signal en/of een van de andere op de site genoemde partijen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening op het gebied waarin de op de site genoemde partijen werkzaam zijn.

Hoe lang Automatic Signal gegevens bewaart

Automatic Signal bewaart uw bedrijfsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Automatic Signal verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

Automatic Signal maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (geanonimiseerd IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Automatic Signal te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Automatic Signal heeft hier geen invloed op.

Automatic Signal heeft Google geen toestemming gegeven om via Automatic Signal verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U heeft recht op het inzien, aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar pst@automaticsignal.nl. Automatic Signal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U heeft recht om bezwaar te maken tegen het vastleggen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het vastleggen van uw persoonsgegevens. U kunt uw bezwaar melden bij pst@automaticsignal.nl. Automatic Signal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw bezwaar reageren.

U heeft recht om uw eerder gegeven toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor het vastleggen van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt het intrekken van uw toestemming melden bij pst@automaticsignal.nl. Automatic Signal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw bezwaar reageren.

U heeft recht op overdracht van persoongegevens

U heeft recht op overdracht aan een door u gekozen derde partij van uw door Automatic Signal vastgelegde persoongegevens.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met de wijze waarop Automatic Signal met uw gegevens omgaat. Meer informatie daarover vindt u hier.

Beveiligen

Automatic Signal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Met de externe partij die onze website host en onderhoudt is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dat betekent dat deze derde partij zorgvuldig met de door Automatic Signal op de website verzamelde persoonsgegevens omgaat en zich houdt aan de afspraken die Automatic Signal daarover met u heeft gemaakt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Automatic Signal verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Automatic Signal op via pst@automaticsignal.nl.

www.krachtvansamenwerking.nl Is een domeinnaam van Automatic Signal.

Contactgegevens Automatic Signal

Vestigings- en postadres:              Boeierstraat 3, 1435 LK Rijsenhout
Telefoon:                                          +31 (0)297 230 100
Algemeen e-mailadres:                 postbus @automaticsignal.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34061993

Laatst geüpdatet op 15 september 2022.